Tilbake

Agarica - abonnement

290,00 kr

AGARICA er forbundets vitenskapelige tidsskrift for mykologi, utgitt siden 1908. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte forskningsartikler og oversiktsartikler innen alle aspekter av mykologi, i tillegg til popularisert stoff, kortere notiser og bokanmeldelser.

AGARICA inneholder bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk. Publisering i Agarica gir publiseringspoeng for vitenskapelige artikler i Norge. Enkeltartikler publiseres på Universitetet i Oslos åpne publiseringsløsning Fritt (https://journals.uio.no/).

Pris for dette produktet er per utgave og vi er ca en utgivelse per år med forbehold.