Vi gleder oss over alle nye medlemmer og er takker for at du på denne måten hjelper oss med spre kunnskap om sopp og nyttevekster.  

 På neste side velger du hvordan du vil gi gaven og om du vil betale med Vipps eller betalingskort.  

 Vi har 40 foreninger landet rundt og gavemottakeren kan selv velge fritt hvilken han eller hun vil være tilknyttet. 

 Har du spørsmål, send e-post til post@soppognyttevekster.no eller 922 66 276 (kl 09-15) 

Bilde av vare

Gavekort - Hovedmedlem

Se detaljer

480,00 kr

Bilde av vare

Gavekort - Ungdomsmedlem

Se detaljer

240,00 kr

Bilde av vare

Gavekort - Husstandsmedlem

Se detaljer

120,00 kr